GALAXY DECO 4.2 mm. CLICK

กระเบื้องยาง ลายไม้ ระบบ เข้าลิ้น Click Lock ความหนา 4.2 มม. 

Size 17.8 ซม. ยาว 1.21 ซม.(ยาวเท่าไม้ลามิเนต)

Thickness 4.2 mm.

  • ไม่ต้องใช้กาวในการติดตั้ง
  • สามารถติดตั้งง่าย ๆ ด้วยตัวเอง DIY
  • สามารถรื้อถอนได้โดยไม่ทำให้พื้นเดิมเสียหาย
  • ไม่กลัวความชื้น
  • ติดตั้งชั้นล่างได้
New

Carbon Teak CL-06

CL-06 กระเบื้องยางลายไม้ เข้าลิ้น ไม่ต้องใช้กาว ความหนา 4.2 มม.

New

Creamy Teak CL-01

CL-01 กระเบื้องยางลายไม้ เข้าลิ้น ไม่ต้องใช้กาว ความหนา 4.2 มม.

New

Yellow Beech CL-02

CL-02 กระเบื้องยางลายไม้ เข้าลิ้น ไม่ต้องใช้กาว ความหนา 4.2 มม.

New

Sunset Cherry CL-03

CL-03 กระเบื้องยางลายไม้ เข้าลิ้น ไม่ต้องใช้กาว ความหนา 4.2 มม.

New

Very Red Cherry CL-04

CL-04 กระเบื้องยางลายไม้ เข้าลิ้น ไม่ต้องใช้กาว ความหนา 4.2 มม.

New

Black Walnut CL05

CL-05 กระเบื้องยางลายไม้ เข้าลิ้น ไม่ต้องใช้กาว ความหนา 4.2 มม.

Powered by MakeWebEasy.com